Kappseglingens historia

Standard

5560388-ships-in-a-row

Segling har länge fungerat som transportmedel och när man först började tävla i det vet man inte. Den form av kappsegling det tävlas i idag tros ha uppkommit i Nederländerna i början av 1600-talet. Under mitten av århundradet spred sig seglingstävlingarna till England. Först där började man framställa båtar som var speciellt anpassade för just kappsegling.

Det dröjde ända till mitten av 1800-talet innan det började bli populärt med internationella tävlingar då ett amerikanskt lag vann Hundred Guineas Cup i England. Tävlingen bytte efter det namn till America’s Cup. Detta ledde till att internationella kappseglingar årligen började arrangeras, och America’s Cup är idag fortfarande en väldigt populär tävling.