Kappsegling

358085-tjorn-runt
I kappsegling tävlar man med segelbåtar. Det finns en mängd olika former av kappsegling, den som arrangeras oftast är bankappsegling. Under en sådan tävling deltar båtar av samma sort. De startar samtidigt och tar sig runt en bana som märkts ut med rundsbojar.

Vanligtvis är det stora segelbåtssällskap som arrangerar kappseglingar. Dessa tävlingar kräver sällan något medlemskap men deltagarna måste betala en startavgift. Även mindre segelsällskap, föreningar och båtklubbar anordnar kappseglingar. Det sker vanligtvis på ideell basis. Mindre tävlingar syftar ofta till att besättningar ska kunna mötas och dela med sig av egna erfarenheter samt utveckla sina kunskaper inom segling och regler för kappsegling.

Den båt som tar sig i mål på kortast tid vinner tävlingen. Som tävlande är det viktigt att lära sig de regler som finns för att undvika risken för diskvalificering och samtidigt nå en bra placering. Kappseglingsreglerna delas i regel upp i två delar, bankappsegling och havskappsegling.

Vid havskappseglingar tävlar man längre sträckor än i bankappsegling. Man seglar på öppet hav och ibland med specialbyggda båtar. I vissa fall krävs särskilda säkerhetsregler. En väldigt extrem sådan tävling där man stegvis seglar runt jorden är Volvo Ocean Race.

De båtar som används vid kappsegling delas ibland in i fyra grupper: empirisk kappsegling, mätregel, entypssegling och strikt entypssegling. Empirisk kappsegling är en slags handikappsegling. Deltagarnas tider i tävlingen multipliceras med ett tal som deras redskap fått innan start. På så vis skapas en resultatlista trots att olika slags båtar använts.

Vid entypssegling används segelbåtar som regleras av ganska strikta regler. Båtarna får ha skilda tillverkare och det är tillåtet att utveckla redskapet till en viss del. Optimistjolle är en sådan typ av båt. I strikt entypssegling ska alla deltagare däremot använda likadana redskap, exempelvis laserklassen.